Czujnik SDS011

Czujnik pyłu zawieszonego SDS011

 

Układ SDS011 pozwala na pomiar czystości powiertrza poprzez pomiar PM2.5, PM10. Czujnik zawiera w sobie wentylator do pobierania badanego powietrza oraz laser, który monitoruje środowisko w czasie rzeczywistym.

 

Parametry SDS011

Napięcie zasilania: 5V

Dokładność pomiaru: 5%

Maksymalny pobierany prąd: 220mA

Prąd spoczynkowy: 2mA

Sposób komunikacji: UART lub PWM

Rozkład pinów

Numer Nazwa Opis
1 CTL Pin kontrolny
2 1UM Pomiar PM2.5, PWM
3 5V Zasilanie 5V
4 25UM Pomiar PM10, PWM
5 GND Masa
6 R RX UART TTL
7 T TX UART TTL

Podłączenie do Arduino

Pin 3 podłączamy do zasilania 5V od Arduino, pin 5 do masy. Pin 6 z czujnika SDS011 podłączamy do pinu TX od Arduino, a pin 7 odpowiednio do pinu RX na płytce Arduino.

Uwaga. Konieczne jest zastosowanie konwertera poziomów logicznych 3.3/5V, gdyż musimy pamiętać że czujnik używa poziomów TTL 3.3V do komunikacji.

Biblioteka do obsługi czujnika:  https://github.com/ricki-z/SDS011

Poniższy program odczytuje dane z SDS011 i wypisuje informacje o zawartości pyłu PM2.5 oraz PM10 na port szeregowy.

 

Źródła

Nota katalogowa SDS011

Zobacz też