Funkcja digitalRead()

Opis funkcji digitalRead()

Funkcja odczytuje wartość cyfrową z danego pinu, zwraca HIGH lub LOW.

Składnia

digitalRead(numerPinu)

Parametry

numerPinu – numer analogowego wejścia, z którego będzie dokonany odczyt.

Wartość zwracana

Stała HIGH lub LOW.

Uwagi

W przypadku, gdy wejście cyfrowe jest niepodłączone („wisi w powietrzu”) wartości na wejściu mogą przyjmować HIGH lub LOW.

Przykład

 

Opis przykładu

Program odczytuje pin 7 (do którego może być podłączony przycisk) i zależności od jego stanu steruje diodą podłączoną do wyjścia 13. Zazwywczaj wyjście 13 jest podłączone do diody zamontowanej na płytce Arduino.

Zobacz też