Funkcja pinMode()

Opis

Funkcja pinMode() ustawia wybrany pin jako wyjście lub wejście. Dodatkowo istnieje możliwość użycia wewnętrznych rezystorów podciągających i ustawienia wejścia jako INPUT_PULLUP.

Składnia

pinMode(numerPinu, tryb)

Parametry

numerPinu – numer pinu (wejścia lub wyjścia), dla którego chcemy ustawić tryb

tryb – możliwe wartości: INPUT, OUTPUT, INPUT_PULLUP

Wartość zwracana

Funkcja nie zwraca wartości

Przykład

Zobacz też