Funkcja delay()

Opis funkcji delay()

Funkcja delay() wstrzymuje wykonanie programu na zadany okres czasu podany jako parametr w milisekundach.

Składnia

delay(ms)

Parametry

ms – liczba milisekund typu unsigned long

Wartość zwracana

Funkcja nie zwraca żadnej wartości

Przykład

 

Zobacz też