Stała LED_BUILTIN

arduino_unoStała LED_BUILTIN

Większość Arduino poświada diodę LED podłączoną szeregowo poprzez rezystor do wyjścia 13. Stała LED_BUILTIN wskazuje na numer tego wyjścia.