Funkcja setup()

Funkcja setup()

Funkcja setup() jest wywoływana w momencie uruchomienia programu. Używana jest do inicjalizowania zmiennych, trybów pracy wejść i wyjść oraz podobnych rzeczy inicjalizacyjnych. Funkcja jest wywoływana tylko raz po każdym uruchomieniu lub resecie płytki Arduino.

Zobacz też