Typ danych boolean

Opis

Typ danych boolean potrafi przechowywać dwie wartości: true lub false