Programowanie - C++

C++ – Jak łatwo posortować liczby ?

Nie chcąc samemu implementować algorytmu sortowania, możemy posłużyć się algorytmem sortowania kontenerów, znajdującym się w bibliotece standardowej. W tym celu należy dołączyć plik nagłówkowy vector, oraz stworzyć i wypełnić danymi (np. od użytkownika) nowy kontener. Do sortowania kontenera, służy funkcja sort(), która przyjmuje 2 argumenty: miejsce początku zbioru danych, które mają zostać posortowane i miejsce końca. Chcąc posortować cały kontener, należy użyć funkcji begin(), oraz end(), które zwracają kolejno początek i koniec kontenera.

W tym przypadku dane są wprowadzane z klawiatury, przez użytkownika. Wartość zmiennej ile_liczb, również może zostać ustalona przez użytkownika, a wynik – posortowany kontener, wypisany na ekranie, lub zapisany w pliku.