Programowanie - C++

C++ – Jak obliczyć n-ty wyraz ciągu Fibonacciego (rekurencyjnie)?

Funkcja ta przyjmuje jeden argument, jakim jest indeks wyrazu ciągu. Według definicji ciągu Fibonacciego sprawdza, czy indeks jest mniejszy od dwóch, jeżeli nie to rozpoczyna się wywołanie rekurencyjne.