Programowanie - C++

C++ – Jak obliczyć wartości funkcji trygonometrycznych?

Do obliczenia wartości funkcji trygonometrycznych, możemy użyć gotowych funkcji – należy dołączyć plik nagłówkowy math.h. Chcąc np. obliczyć wartość sinusa dla 90 stopni, należy najpierw wartość w stopniach zamienić na radiany według wzoru Rad = Stopnie * PI / 180. Następnie funkcji [functionsinus(), jako argument należy przekazać wartość w radianach. Podobnie należy postępować w przypadku innych funkcji trygonometrycznych (lecz nie cyklometrycznych!).