Programowanie - C++

C++ – Jak odczytać zawartość Windowsowego schowka?

Do odczytania zawartości schowka MS Windows wykorzystamy szereg funkcji zawartych w WinApi. Aby tego dokonać należy dołączyć plik nagłówkowy windows.h.

Zawartość schowka zostanie zapisana z zmiennej tmp typu string i wyświetlona na ekranie./