Programowanie - C++

C++ – Jak połączyć kilka łańcuchów?

W przeciwieństwie do tablic, obiekty typu string możemy łączyć za pomocą operatorów, a nie funkcji (jak to się odbywa w przypadku tablic).

Przykład:

Przy deklaracji zmiennej n1 od razu przypisujemy jej wartość, tak samo jak zmiennej typu char, ale wartość obejmujemy -„”, a nie – ”. Drugie przypisanie jest tak samo proste, lecz odbywa się już po samej deklaracji. Nadanie wartości zmiennej n3 już odbywa się za pomocą operatora +. W tym przypadku na wartość zmiennej n3 składają się trzy elementy: zawartość łańcucha n1, ” ” – czyli znak odstępu, oraz zawartość zmiennej n2. Ostatnie przypisanie z wykorzystaniem operatora += polega na dodaniu czegoś na końcu łańcucha. W tym przypadku zapis n1 += n2, oznacza, że łańcuch n1 będzie składał się z poprzedniej zawartości, oraz dołączonej zawartości n2.

Wynik działania:

jedendwa
dwa
jeden dwa