Programowanie - C++

C++ – Jak wstępnie wyzerować wartości n elementowej tablicy?

Aby wyzerować wartości n-elementowej tablicy powinniśmy stworzyć pętle która wykona się n razy i przy każdym obrocie będzie zerować element o indeksie aktualnej iteracji.

Ta pętla zeruje wszystkie wartości i dla pewności wypisuje je na ekranie.