Oznaczenia elementów

DHT11 – czujnik temperatury i wilgotności

Czujnik DHT11

DHT11

DHT11 jest 8 bitowym czujnikiem wilgotności i temperatury, komunikającym się za pomocą interfejsu Single-Wire Two-Way.

Bardziej dokładnym odpowiednikiem czujnika DH11 jest czujnik DHT22, który jest opatrzonym mniejszym błędem pomiaru temperatury (0.5°C)

Parametry DHT11

Napięcie zasilania:  3-5.5V DC

Pobór prądu podczas pomiaru: 0.5mA – 2.5mA

Spoczynkowy pobór prądu: 100uA – 150uA

Zakres pomiaru temperatur: 0-50 °C

Rozdzielczość pomiaru temperatury: 8 bitów

Dokładność pomiaru temperatury: 1°C

Zakres pomiaru wilgotności: 20 – 90 %DH

Rozdzielczość pomiaru wilgotności: 8 bitów

Dokładność pomiaru wilgotności:  ±4 RH

Podłączenie do Arduino

1 pin podłączamy do zasilania

2 pin poprzez rezystor podciągający 4.7kOhm podłączymy do zasilania i do pinu cyfrowego Arduino

3 pin do masy

Program do obsługi czujnika DHT11

Na początek załączamy bibliotekę DTH do obsługi czujników DHT11, DHT22

Kod programu:

 

Zobacz też