Programowanie - PHP

PHP – Jak stosować składnie HEREDOC?

Często zachodzi potrzeba przypisania tekstu do zmiennej zawierającego zarówno apostrofy, jak i cudzysłowy (np. poprawny kod XHTML z JavaScriptem) . W tym celu stosujemy składnie [b]HEREDOC[/b]. Poniższy znacznik [b]TEKST[/b] może zostać zastąpiony innym.