Programowanie - PHP

PHP – Jak zsumować wartości elementów w tablicy?

W celu obliczenia sumy elementów w tablicy o nazwie $myArray korzystamy z funkcji array_sum().

W powyższym przykładzie zostanie wyświetlony wynik: „Suma elementów = 20”.