Funkcja delayMicroseconds()

Opis funkcji delayMicroseconds()

Funkcja delayMicroseconds() wstrzymuje wykonanie programu na zadany okres czasu podany jako parametr w milisekundach.

Dla większych wartości niż 16383 zalecane jest używanie funkcji delay(), ponieważ funkcja generuje jedynie dokładne opóźnienie dla wartości mniejszych niż 16383.

Składnia

delayMicroseconds(us)

Parametry

us – liczba mikrosekund typu unsigned long

Wartość zwracana

Funkcja nie zwraca żadnej wartości

Przykład

Zobacz też