Funkcja micros()

Opis funkcji micros()

Funkcja micros() zwraca liczbę mikrosekund od kiedy płytka Arduino wykonuje aktualny program. Liczba ta ulega przepełnieniu (powraca do wartości zero) po około 70 minutach.

W 16 MHz Arduino (Duemilanove i Nano) funkcja posiada rozdzielczość 4 mikrosekund – oznacza to, że wartość jest podzielna przez 4. W wersjach 8 MHz (np. LilyPad) funkcja ma rozdzielczość 8 mikrosekund.

1000 mikrosekund odpowiada jednej milisekundzie, natomiast jeden milion mikrosekund to sekunda.

Parametry

Funkcja nie przyjmuje parametrów

Wartość zwracana

Funkcja zwraca liczbę mikrosekund jako typ danych unsigned long.

Przykład

Zobacz też